Conopidae – Wyślepkowate

Barwne muchówki imitujące żądłówki. Głowa szersza od tułowia, czułki trójsegmentowe. Trąbka ssąca (proboscis) może być krótka (częściej) lub długa. Odwłok rozszerzający się i opadający ku tyłowi, walcowaty. Larwy wszystkich gatunków wiodą pasożytniczy tryb życia. Ściśle rzecz biorąc są endoparazytoidami błonkówek. Wgryzają się w ich odwłok, w nim przechodzą trzykrotne linienie i w nim zimują.

Szacuje się, że w Polsce występuje około 50 gatunków wyślepkowatych.

Leave a Reply