Zodion notatum – Popielnik szary

Conopidae – Wyślepkowate
Ubarwienie ciała szare. Na końcu wygiętego do dołu odwłoka u samicy dobrze widoczna teka. Czułki pomarańczowożółte, u nasady zwykle nieco ciemniejsze. Stopy ciemne. Ryjek załamany tylko raz, przy nasadzie. Skrzydła lekko przyciemnione i zażółcone przy nasadzie; komórka R5 zamknięta.

Z notatum

Polana Polichno 10.07.2016

Z.notatum

Polana Polichno 10.07.2016

  1. Liczebność. Dawniej pospolity, obecnie liczny lokalnie, głównie na Ponidziu
  2. Biotop.  Łąki, przydroża, skraje lasów, polany, przytorza, ugory, murawy kserotermiczne i psammofilne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Ponidzie; wykazywany z całego kraju
  6. Pokarm.  Nektar. Larwy są parazytoidami wewnętrznymi żądłówek, głównie z rodziny Halictidae
  7. Podobne. U Zodion cinereum czułki są częściowo pomarańczowożółte. Zodion erythrurum ma czerwone stopy, a Zodion carceli otwartą komórkę R5 – te 2 gatunki są bardzo rzadkie. Podobne są też gatunki z rodzaju Thecophora, u których proboscis zgięte jest dwukrotnie, a komórka R5 jest otwarta
  8. Uwagi. Wg niektórych źródeł Zodion notatum nie ma rangi gatunku, lecz traktowany jest jako forma Zodion cinereum
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply