Zodion cinereum – Popielnik smuklikowiec

Conopidae – Wyślepkowate
Ubarwienie szare. Na końcu wygiętego do dołu odwłoka u samicy dobrze widoczna teka. Czułki pomarańczowo-żółte, u nasady zwykle nieco ciemniejsze. Stopy ciemne. Proboscis (trąbka) zagięte tylko raz, przy nasadzie. Skrzydła lekko przyciemnione, komórka R5 zamknięta.

Widzew 04.07.2014

Łódź – Widzew 04.07.2014

Widzew 04.07.2014

Łódź – Widzew 04.07.2014

Widzew 04.07.2014

Łódź – Widzew 04.07.2014

Widzew 04.07.2014 Proboscis proste, zagięte tylko przy samej nasadzie ( tutaj tego zagięcia nie widać )

Łódź – Widzew 04.07.2014

  1. Status. Najczęściej obserwowany spośród 4 krajowych gatunków; mimo to liczny tylko lokalnie (zwłaszcza na Ponidziu)
  2. Siedlisko. Łąki, przydroża, skraje lasów, polany, przytorza, ugory, murawy kserotermiczne i psammofilne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami wewnętrznymi Halictus rubicundus, Halictus nigripes i przypuszczalnie innych jeszcze smuklików
  7. Podobne. U Zodion notatum czułki są ciemniejsze. Zodion erythrurum ma czerwone stopy, a Zodion carceli otwartą komórkę R5 – te 2 gatunki są bardzo rzadkie. Podobne są też gatunki z rodzaju Thecophora, u których proboscis zgięte jest dwukrotnie, a komórka R5 jest otwarta
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Strzałka wskazuje zamkniętą komórkę R

Strzałka wskazuje zamkniętą komórkę R5


avidal

Leave a Reply