Melanosoma bicolor – Trąbczak nalotek

Conopidae – Wyślepkowate
Twarz płaska, żółta. Czoło żółto-pomarańczowe. Policzki relatywnie szerokie – cecha diagnostyczna rodzaju. Proboscis (trąbka) czarne, długie, dwukrotnie załamane. Tułów czarny. Odwłok walcowaty, u samicy czarny, u samca pomarańczowy z czarnym wierzchołkiem. Teka u samic nie tak wyraźna jak u podścianek z rodzaju Myopa, słabo widoczna. Nogi czarne, tylko kolana żółto-brązowe. Pazurki pomarańczowe. Czułki żółte lub żółto-czerwone z przyciemnionym wierzchołkiem 3-ego członu. Skrzydła zażółcone w części nasadowej. Przezmianki żółto-pomarańczowe.

Rumunia 22.06.2015 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Status. Rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie. W Polsce odnaleziona historycznie na Pomorzu – brak danych o współczesnych obserwacjach
  2. Siedlisko. Łąki, murawy, polany, przydroża, ugory, przytorza, ogrody, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Rumunia
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy są endoparazytoidami żądłówek – nie udało mi się ustalić gatunków żywicielskich. Samice składają jaj na odwłoku ofiary
  7. Podobne. U Myopotta pallipes nogi są żółto-czerwone. Gatunki z rodzaju Thecophora najłatwiej odróżnić po znacznie węższych policzkach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply