Leopoldius brevirostris – Wigornik udoplamek

Conopidae – Wyślepkowate
Czoło całkowicie czarne. Tułów czarny z żółtymi barkami. Scutellum żółte, wąsko zaczernione przy nasadzie. Żółte przepaski odwłokowe ząbkowato wcięte. Nogi żółte; na zewnętrznej powierzchni tylnego uda rozległa, a rzadziej niewielka czarna plama – ważna cecha diagnostyczna gatunku. Proboscis (trąbka) bardzo krótkie (krótsze od głowy), brunatne.

Młynek 07.08.2013 Samiec

Łódź – Młynek 07.08.2013 ♂

Młynek 07.08.2013

Łódź – Młynek 07.08.2013 ♂

  1. Liczebność. Bardzo rzadki, znany głównie z południa kraju – niniejsza obserwacja gatunku jest pierwszą z centralnej Polski
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, wszelkiego rodzaju ukwiecone, ciepłe tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 9-12 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami błonkówek, lecz szczegóły dotyczące gatunków żywicielskich pozostają nieznane
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, które można wykluczyć w oparciu o cechy podane na górze strony. Gatunki z rodzaju Conops różnią się przede wszystkim długim proboscis. U Abrachyglossum capitatum proboscis jest nieznacznie, lecz zauważalnie dłuższe – tak długie, jak głowa
  8. Uwagi. Identyfikacja Bogusław Soszyński
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
Młynek 07.08.2013

Łódź – Młynek 07.08.2013 ♂

Młynek 07.08.2013

Łódź – Młynek 07.08.2013 ♂

Młynek 07.08.2013

Łódź – Młynek 07.08.2013 ♂

Młynek 07.08.2013

Łódź – Młynek 07.08.2013 ♂


avidal

4 thoughts on “Leopoldius brevirostris – Wigornik udoplamek

Leave a Reply