Abrachyglossum capitatum

Conopidae – Wyślepkowate
Proboscis (trąbka) krótkie – równe długości głowy. Czoło z szerokim, żółtym pasem nad trzonkami czułków. Scutellum żółte. Odwłok żółty z czarnymi przepaskami na tergitach. Nogi żółte. Biodra czarne. Czułki czarne; 3 człon czułków krótko oszczecony – ewenement wśród wyślepkowatych.

Austria 15.05.2021 Fot. Michael Knapp

Warszawa – 09.07.2022 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – 09.07.2022 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Obserwacje wszystkich gatunków z rodzaju należą do sporadycznych
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, wszelkiego rodzaju ukwiecone, ciepłe tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami błonkówek, lecz szczegóły dotyczące gatunków żywicielskich pozostają nieznane
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Conops mają już wyraźnie dłuższe proboscis, a z rodzaju Leopoldius nieco krótsze (krótsze od głowy)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sylvester Kociniak Michael Knapp

avidal

Leave a Reply