Leopoldius signatus – Wigornik ornamentowy

Conopidae – Wyślepkowate
Czoło całkowicie czarne. Tułów czarny z żółtymi barkami. Scutellum żółte, wąsko zaczernione przy nasadzie. Na tergitach żółte przepaski – u samicy z trzema wcięciami na przedniej krawędzi tergitów 3 i 4 (na 2-im tergicie jedno wcięcie), u samca na wszystkich tergitach tylko jedno wcięcie na przepasce.  Nogi żółte; na zewnętrznej powierzchni tylnego uda czarna plama. Proboscis (trąbka) bardzo krótkie (krótsze od głowy), żółte.

Francja – Cassel 27.10.2021 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 27.10.2021 ♂ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 23.09.2016 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Cassel 23.09.2016 ♀ Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, wszelkiego rodzaju ukwiecone, ciepłe tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami błonkówek, lecz szczegóły dotyczące gatunków żywicielskich pozostają nieznane
  7. Podobne. Przede wszystkim Leopoldius brevirostris, u którego tylko przepaska na 2-im tergicie posiada pojedyncze wcięcie, a pozostałe są ich pozbawione; trąbka u tego gatunku jest brunatna. Inne gatunki z rodzaju różnią się brakiem zaczernienia na tylnym udzie
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply