Conops vesicularis – Wyślepek wiosenny

Conopidae – Wyślepkowate
Ciało brązowożółte, z czarnymi plamami. Proboscis (trąbka) relatywnie krótkie – znacznie krótsze, niż u pozostałych gatunków z rodzaju. Czoło brązowe. Czułki brązowe. Scutellum czerwone. Scutum czarne. Na 2 tergicie wcięta po środku żółta przepaska. Tergity 3 i 4 u samic brązowe, u samców złotawo opylone. Nogi brązowe, bez obrączek. Skrzydła brązowo przyciemnione.

Conops

Łódź 2016 Fot. Jacek Strojny

Jodły Łaskie 06.05.2014

Jodły Łaskie 06.05.2014

Będzino 15.06.2022 Fot. Augustyna

Będzino 15.06.2022 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlony, lecz niezbyt liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, leśne prześwietlenia, torfowiska, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 12-18 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, podlaskie, śląskie, zachodniopomorskie, Bieszczady, Beskidy. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami Bombus muscorum
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Stanisław Szafraniec Aleksander Dorda Andrzej Kucharski Jacek Strojny avidal
C.vesicularis

Cieszyn 08.05.2011 In copula Fot. Aleksander Dorda

Będzino 15.06.2022 Fot. Augustyna

Babiogórski Park Narodowy 24.07.2014 Fot. Stanisław Szafraniec

Wigierski Park Narodowy 23.05.2016

Wigierski Park Narodowy 23.05.2016

C.vesicularis

Lesko 16.05.2015 Fot. Andrzej Kucharski


avidal

Leave a Reply