Leopoldius calceatus – Wigornik hebanowy

Conopidae – Wyślepkowate
Proboscis (trąbka) krótkie – krótsze od długości głowy. Scutellum czarne. Odwłok czarny z żółtymi lub białymi przepaskami na tergitach. Biodra czarne. Uda żółte z rozległymi czarnymi obrączkami bądź plamkami; rzadziej uda całkowicie czarne. Golenie żółte.

Francja – Les Martys 09.08.2022 Fot. Bastien Louboutin

Austria 18.10.2019 Fot. Michael Knapp

  1. Status. Bardzo rzadki, obserwowany wyjątkowo sporadycznie
  2. Siedlisko. Ciepłe tereny otwarte – w tym skraje widnych lasów i murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 9.5-11.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria, Francja
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami błonkówek, lecz szczegóły dotyczące gatunków żywicielskich pozostają nieznane
  7. Podobne. U pozostałych krajowych gatunków z rodzaju scutellum jest żółte. Gatunki z rodzaju Conops mają już wyraźnie dłuższe proboscis
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Michael Knapp Bastien Louboutin

avidal

Leave a Reply