Leopoldius calceatus – Wigornik hebanowy

Conopidae – Wyślepkowate
Proboscis (trąbka) krótkie – krótsze od długości głowy. Scutellum czarne. Odwłok czarny z żółymi lub białymi przepaskami na tergitach. Biodra czarne. Uda żółte z rozległymi czarnymi obrączkami; rzadziej uda całkowicie czarne. Golenie żółte.

Austria 18.10.2019 Fot. Michael Knapp

  1. Liczebność. Bardzo rzadki, obserwowany wyjątkowo sporadycznie
  2. Biotop. Ciepłe tereny otwarte – w tym skraje widnych lasów i murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 9.5-11.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami błonkówek, lecz szczegóły dotyczące gatunków żywicielskich pozostają nieznane
  7. Podobne. U pozostałych krajowych gatunków z rodzaju scutellum jest żółte. Gatunki z rodzaju Conops mają już wyraźnie dłuższe proboscis
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp

avidal

Leave a Reply