Myopa variegata – Podścianka tarczkoplama

Conopidae – Wyślepkowate
Ciało brązowo-czarne – przynajmniej boki tułowia zawsze częściowo brązowe. Twarz i policzki biało opylone, bez ciemnych plamek. Po obu stronach otworu gębowego czarna plamka – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Scutelum czarne ze srebrzystą plamką środkową. Tergity 4 i 5 srebrzyście-szaro opylone – przy przedniej krawędzi każdego z nich czarne czworokątne plamki. Uda brązowo-czarne z zauważalną srebrzystą opaską w połowie długości. Skrzydła przyżółcone, bez wyraźnych, ciemnych plam.

Warszawa – Siekierki 17.07.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 17.07.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 17.07.2021 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Status. Rzadka, sporadycznie obserwowana
  2. Siedlisko. Skraje lasów, ogrody, łąki, polany, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec/lipiec – wrzesień; gatunek letni
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są parazytoidami żądłówek
  7. Podobne. Inne podścianki o przezroczystych skrzydłach (w tym Myopa fasciata) różnią się przede wszystkim brakiem czarnych plamek przy otworze gębowym i brakiem srebrzystej plamki na scutellum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 17.07.2021 Widoczne ciemne plamki przy otworze gębowym Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 17.07.2021 Srebrzysta plamka na scutellum i srebrzyste opaski na udach są wyraźnie zaznaczone  Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 17.07.2021 Ciemne plamki na tergitach 4 i 5 są w zarysie prostokątne Fot. Sylvester Kociniak


avidal

Leave a Reply