Myopa pellucida – Podścianka jasnolica

Conopidae – Wyślepkowate
Dawniej pod nazwą Myopa extricata. Skrzydła ze słabo widocznym czarnym,  plamkowaniem (dobrze widoczna tylko pojedyncza owalna plamka na każdym skrzydle i przyciemniona żyłka poprzeczna crossvein). Twarz biała. Palpi (głaszczki) bladopomarańczowee, słabo kontrastujące z jasna krawędzią ust. Czarne pole na scutum nie sięga krawędzi scutellum; tułów przed tarczką czerwono-brązowy. Scutellum także czerwono-brązowe. Tergit 1-szy ciemny w części przedniej, rozjaśniony, brązowo-czerwony w części tylnej. Włoski na tergicie 5-tym krótkie, nie dłuższe od szerokości tylnej goleni. Nogi czerwono-brązowe z czarnymi obrączkami na udach.

M.pellucida

Winiary Zagojskie 10.07.2016

M pellucida.

Winiary Zagojskie 10.07.2016

M pellucida

Winiary Zagojskie 10.07.2016

M.pellucida.

Winiary Zagojskie 10.07.2016

  1. Status. Jedna z najrzadszych krajowych podścianek. Mimo to nie umieszczona na Czerwonej Liście
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne i inne otwarte, chętnie piaszczyste, ukwiecone tereny
  3. Wymiary. Długość ciała 8.5-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Ponidzie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są endoparazytoidami żądłówek
  7. Podobne. Inne podścianki, zwłaszcza z grupy gatunkowej Myopa testacea
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Myopa

Winiary Zagojskie 10.07.2016 Na tym ujęciu najlepiej widać, że czarny kolor na scutum nie dochodzi do krawędzi scutellum


avidal

Leave a Reply