Miltogramma punctata

Sarcophagidae – Ścierwicowate
Ciało zwarte, krępe, szarobrązowe. Oczy duże, czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone czołem. Policzki czysto białe. Tułów szaro opylony z ciemniejszymi od tła, podłużnymi smugami. Przy tylnych krawędziach tergitów brunatno-czarne lub brązowe plamy. Nogi czarne; czwarty człon przedniej stopy samca z parą ciemnych szczecinkowatych włosków – istotna, choć niełatwa do wychwycenia na fotografiach terenowych cecha diagnostyczna gatunku (choć obecna u niektórych innych gatunków). Trzeci człon czułków wydłużony. 2 człon czułków w części apikalnej czerwonawy.

Warszawa – Żoliborz PAN 22.07.2020 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Żoliborz PAN 22.07.2020 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Żoliborz PAN 22.07.2020 Fot. Sylvester Kociniak

  1. Status. Pospolita i liczna
  2. Siedlisko. Piaszczyste tereny otwarte, wydmy śródlądowe i nadmorskie, murawy psammofilne i kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-9.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są kleptopasożytami gniazdowymi lepiarek z rodzaju Colletes, oraz innych żądłówek samotnie gniazdujących w ziemi; chętnie grzebaczowatych
  7. Podobne. Wiele innych gatunków z podrodziny Miltogramminae
  8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z 2020 roku Theo Zeegers
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski Sylvester Kociniak

Warszawa 12.07.2021 Fot. Marek W.Kozłowski


avidal

Leave a Reply