Tettigonia viridissima – Pasikonik zielony

Tettigonidae – Pasikonikowate
Zielony, a sporadycznie żółto ubarwiony bardzo duży pasikonik. Nogi zielone, rzadziej żółte. Czarne kolce na nogach skocznych krótkie. Na grzbiecie zwykle brązowa smuga. Skrzydła sięgają daleko za odwłok. Pokładełko sięga końca skrzydeł, lecz za nie nie wystaje. Bardzo dobrze lata.

Rezerwat Popień 05.07.2016

Rezerwat Popień 05.07.2016

t.viridissima.jpg

Łuków 03.08.2009 Forma flava Fot. Ricosz

T.viridissima

Konstancin-Jeziorna 23.08.2014 Osobnik o żółtych nogach Fot. Teresa Stolarczyk

Młynek 08.06.2013 Świeżo po wylince - widać zrzucony pancerz chitynowy

Łódź – Młynek 08.06.2013 Świeżo po wylince – widać zrzucony pancerz chitynowy

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki i zarośla
  3. Wymiary. Samica 32-42 mm. Samiec 28-36 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik, nimfy od kwietnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, Bieszczady, lubelskie, śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Wszystkożerny, chętnie zjada małe owady, w tym nimfy własnego gatunku
  7. Podobne. Rzadki Tettigonia cantans ma krótkie skrzydła ledwie wystające poza odwłok. Czerwonolistowy Tettigonia caudata ma długie skrzydła, lecz pokładełko sięga wyraźnie poza ich końce, a jego nogi skoczne uzbrojone są w dłuższe czarne kolce. Phaneroptera falcata jest smuklejszy i mniejszy, a Meconema thalassinum zdecydowanie mniejszy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk Patrick Skórka Aneta Itczak Andrzej Hańca  Ricosz avidal
  9. Rozmieszczenie

Siemianowice Śląskie 17.09.2019 ♀ składająca jaja Fot. Patrick Skórka

Tettigonia nymph

Bystre 26.06.2015 Identyfikacja Aneta Itczak

Tettigonia sp.

Bystre 26.06.2015 Tettigonia sp. – nimfa Identyfikacja Aneta Itczak

Torfowisko Rąbień 02.05.2010

Torfowisko Rąbień 02.05.2010 Larwa

Torfowisko Rąbień 02.05.2010 Nimfa

Torfowisko Rąbień 02.05.2010 Larwa

Rezerwat Popień 05.07.2016

Rezerwat Popień 05.07.2016

T.viridissima

Borówiec 28.08.2007 Fot. Andrzej Hańca

Tettigonia.

Borówiec 16.09.2007 Forma o żółtych nogach Fot. Andrzej Hańca

T.virid. flava

Borówiec 05.07.2018 Forma flava Fot. Andrzej Hańca

Tettigonia vir. flava

Borówiec 05.07.2018 Fot. Andrzej Hańca


avidal

Leave a Reply