Tettigoniidae – Pasikonikowate

Zwykle duże i bardzo duże, zielono lub brązowo ubarwione prostoskrzydłe. Ciało bocznie spłaszczone. Stopy 4-członowe. Przedplecze siodełkowate. Czułki na ogół dłuższe od ciała. Skrzydła dobrze rozwinięte lub zredukowane – wiele gatunków bardzo dobrze lata. Pokładełko duże, doskonale widoczne, szablaste lub proste.
W Polsce 31 gatunków. Ściśle chroniony jest jeden gatunek – stepówka Gampsocleis glabra (EN)

Zobacz też:


Leave a Reply