Tettigoniidae – Pasikonikowate

Zwykle duże i bardzo duże, zielono lub brązowo ubarwione prostoskrzydłe. Ciało bocznie spłaszczone. Stopy 4-członowe. Przedplecze siodełkowate. Czułki na ogół dłuższe od ciała. Skrzydła dobrze rozwinięte lub zredukowane – wiele gatunków bardzo dobrze lata. Pokładełko duże, doskonale widoczne, szablaste lub proste.
W Polsce 31 gatunków. Ściśle chroniony jest jeden gatunek – stepówka Gampsocleis glabra (Czerwona Lista kat. EN)

Las wiączyński 14.07.2015 Samica Barbitistes constrictus – Opaślik sosnowiec
M bicolor Bicolorana bicolor – Podłatczyn dwubarwny
Staw Parzydło 28.07.2012 Samica Conocephalus dorsalis – Miecznik łąkowy
C.discolor Conocephalus fuscus – Miecznik ciemny
Widzew 18.07.2010 Tu widać, jak duży to owad Decticus verrucivorus – Łatczyn brodawnik
Murawy Dobromierskie 28.07.2014 Ephippiger ephippiger – Siodlarka stepowa
 Gampsocleis glabra – Stepówka nadnidziańska
Wołosate 27.05.2014 Isophya spp. – Zrówieńki
Murawy Dobromierskie 29.07.2012 Samica przy podwieczorku Leptophyes albovittata – Wątlik prążkowany
 Leptophyes punctatissima – Wątlik brzoskwiniowy
Meconema meridionale – Nadrzewek południowy
M thalassinum Meconema thalassinum – Nadrzewek długoskrzydły
M.brachyptera Metrioptera brachyptera – Podłatczyn zielonoplamek
Widzew 06.08.2010 Oczy dwubarwne, w górnej części czerwone Phaneroptera falcata – Długoskrzydlak sierposz
Las wiączyński 25.07.2013 Pholidoptera griseoaptera – Podkrzewin szary
Kuźnica Błońska 31.07.2010 Samica Platycleis albopunctata – Podłatczyn białoplamek
Lublinek 2104 Fot. Jacek Strojny Roeseliana roeselii – Podłatczyn Roesela
 Ruspolia nitidula – Pasikonik stożkogłowy
Gdynia 19.09.2009 Fot. Paweł Lipski Tettigonia cantans – Pasikonik śpiewający
T. caudata Tettigonia caudata – pasikonik długopokładełkowy
Młynek 08.06.2013 Świeżo po wylince - widać zrzucony pancerz chitynowy Tettigonia viridissima – Pasikonik zielony

Zobacz też:
Acrometopa servillea – Długoskrzydlak pomarszczony
Decticus albifrons – Łatczyn białoczelny
Eupholidoptera chabrieri – Podkrzewin zielony
Pterolepis germanica
Saga pedo – Niezdarka dziewica

Leave a Reply