Isophya spp. – Zrówieńki

Tettigonidae – Pasikonikowate
Masywne, zielone pasikoniki o skrzydłach uwstecznionych do malutkich łusek. Wzdłuż bocznych krawędzi przedplecza biegną wąskie białe smugi.
W Polsce 5 bardzo trudnych do rozróżnienia gatunków.

Sine Wiry 22.06.2015 Identyfikacja Aneta Itczak

Sine Wiry 22.06.2015 ♂ Identyfikacja Aneta Itczak

Isophya

Szlak na Błędne Skały 04.08.2017 ♀ Id. Aneta Itczak

Sine Wiry 22.06.2015 Identyfikacja Aneta Itczak

Sine Wiry 22.06.2015 ♂ Identyfikacja Aneta Itczak

  1. Lokalnie liczne, ogólnie rzadkie. Dwa gatunki na LC : zrówieńka Kraussa Isophya kraussi i zrówieńka pienińska Isophya pienensis Inne rodzime gatunki to: Isophya posthumoidalis, Isophya camptoxypha, Isophya stysi
  2. Biotop. Kwietne łąki, murawy kserotermiczne, skraje lasów z ziołoroślami, połoniny
  3. Wymiary. Długość ciała 14-30 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień; nimfy odpowiednio wcześniej w sezonie
  5. Lokalizacja. Bieszczady, Góry Stołowe. Zrówieńki spotkać można jedynie na południu kraju, głównie w górach (m.in. Pieniny)
  6. Pokarm. Roślinożerne = preferują miękkie części roslin
  7. Podobne. Dość podobne są opaśliki z rodzaju Barbitistes
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Zatwarnica 26.05.2013

Zatwarnica 26.05.2013 Nimfa

Wołosate 27.05.2014

Wołosate 27.05.2014 Nimfa

Suche Rzeki 31.05.2013

Suche Rzeki 31.05.2013 Nimfa


avidal

2 thoughts on “Isophya spp. – Zrówieńki

Leave a Reply