Isophya camptoxypha – Zrówieńka karpacka

Tettigonidae – Pasikonikowate
Masywny, zielony pasikonik o skrzydłach uwstecznionych do malutkich łusek. Wzdłuż bocznych krawędzi przedplecza biegną wąskie białe smugi. Pokładełko silnie, łukowato wygięte ku górze, wierzchołkowo piłkowane.

Babiogórski Park Narodowy 28.07.2015 ♀ Fot. Stanisław Szafraniec

Babiogórski Park Narodowy 28.07.2015 ♀ Fot. Stanisław Szafraniec

  1. Liczebność. Lokalna, znana z Beskidów, Tatr i Bieszczadów
  2. Biotop. Kwietne łąki i murawy, skraje lasów z ziołoroślami, połoniny
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 19-25 mm, samca 14-19 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień; nimfy odpowiednio wcześniej w sezonie
  5. Lokalizacja. Beskidy
  6. Pokarm. Soczyste, miękkie części roślin
  7. Podobne. Pozostałe 4 krajowe gatunki z rodzaju, które nie sposób odróżnić od zrówieńki karpackiej na podstawie fotografii terenowych – jednak żadna z  nich nie występuje w Babiogórskim PN. Podobne są też gatunki z rodzaju Barbitistes
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Stanisław Szafraniec
  9. Rozmieszczenie

Babiogórski Park Narodowy 12.07.2017 ♂ Fot. Stanisław Szafraniec

Babiogórski Park Narodowy 14.08.2014 ♂ Fot. Stanisław Szafraniec


avidal

2 thoughts on “Isophya camptoxypha – Zrówieńka karpacka

Leave a Reply