Gampsocleis glabra – Stepówka nadnidziańska

Tettigonidae – Pasikonikowate
Ubarwienie ciała zielone, rzadziej żółtobrązowe; sporadycznie ciemnobrązowe. Na bokach przedplecza jasna smuga w kształcie litery „U”. Skrzydła tylko nieco dłuższe od odwłoka, z ciemnymi prostokątnymi plamkami. Na tylnych udach podłużne, ciemne pasy. Samica wyposażona w długie, szablaste, niemal proste, tylko delikatnie zakrzywione do dołu pokładełko. Jedyny krajowy reprezentant rodzaju.

Gam. glabra

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018 Wyrośnięta nimfa – ♀

G. glabra nymph

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018 To samo ujęcie z innymi ustawieniami aparatu

Gampsocleis.

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018 Nimfa wcześniejszego stadium

  1. Liczebność. Bardzo rzadka. Czerwona Księga kat. EN. Czerwona Lista kat. EN. Objęta ścisłą ochroną gatunkową
  2. Biotop. Głównie murawy kserotermiczne; zwłaszcza zbocza z wystawą południową. Gatunek wybitnie ciepłolubny najchętniej zasiedlający tereny porośnięte trawą i roślinnością zielną o wysokości 40-60 cm
  3. Wymiary. Długość ciała 20-26 mmm (bez pokładełka). Pokładełko 15-22 mm
  4. Aktywność. Imagines od końca czerwca do września/października. Nimfy już w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Ponidzie; niegdyś szerzej rozmieszczona, wykazywana z kilku stanowisk, obecnie występuje prawdopodobnie wyłącznie w rezerwacie Krzyżanowice. Ponieważ poszukiwania odbywały się w czerwcu, nie udało się spotkać imagines
  6. Pokarm. Owady (w tym mniejsze szarańczaki) oraz soczyste części roślin
  7. Podobne. „U”-kształtne obwiedzenie przedplecza mają także Roeseliana roeselii i Metrioptera brachyptera
  8. Rozmieszczenie
  9. Więcej o gatunku
Gl glabra

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018

Gampsocleis

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018

Gam.glabra.nymph

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018

G.glabra

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018

G.glabra.

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018

G.glabra nymph.

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018

G glabra

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018

G glabra nymph

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018


avidal

Leave a Reply