Tettigonia caudata – Pasikonik ogoniasty

Tettigonidae – Pasikonikowate
Znany też jako pasikonik długopokładełkowy. Ubarwienie ciała zielone. Pokładełko długie, sięgające około 10 mm. poza skrzydła. Na spodniej stronie tylnych ud kolcowate, czarne wyrostki.

Sieniawa 05.08.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Sieniawa 05.08.2013 ♀ Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadki, lokalnie bywa liczny na zachodzie kraju NT
  2. Biotop. Ugory, przydroża, przytorza, pola uprawne, łąki
  3. Wymiary. Samica 30-38 mm. Samiec 25-33 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Pokarm roślinny uzupełniany owadami
  7. Podobne. Tettigonia viridissima i Tettigonia cantans nie mają czarnych kolców na tylnych udach; różnią się także długością skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply