Phaneroptera falcata – Długoskrzydlak sierposz

Tettigonidae – Pasikonikowate
Skrzydła bardzo długie, tylne zauważalnie dłuższe od przednich, zwężające się ku końcowi. Pokładełko krótkie i szerokie, wygięte niemal pod kątem prostym. Oczy dwubarwne, zwykle czerwone w górnej części. Bardzo dobrze lata.

p.falcata

Polana Polichno 12.08.2018

Młynek 20.07.2010

Łódź – Młynek 20.07.2010

Widzew 06.08.2010 Oczy dwubarwne, w górnej części czerwone

Łódź – Widzew 06.08.2010 Oczy dwubarwne, w górnej części czerwone

Widzew 06.08.2010 Przystanek na wrotyczu dzielił z Calamia tridens

Łódź – Widzew 06.08.2010 Przystanek na wrotyczu dzielił z Calamia tridens

  1. Liczebność. Niegdyś rzadki, obecnie pospolity. Czerwona Lista kategoria NT
  2. Biotop. Głównie ciepłe stanowiska porośnięte krzewami i niskimi drzewami, zwłaszcza murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 12-18 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Ponidzie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Młode pędy roślinne i owoce
  7. Podobne. Pasikoniki z rodzaju Tettigonia są masywniejsze, o jednobarwnych oczach, a samice mają proste pokładełko
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Rozmieszczenie
Modlica 06.08.2013 Nimfa

Modlica 06.08.2013 Nimfa

Widzew 04.09.2014

Łódź – Widzew 04.09.2014


avidal

Leave a Reply