Phaneroptera falcata – Długoskrzydlak sierposz

Tettigonidae – Pasikonikowate
Skrzydła bardzo długie, tylne zauważalnie dłuższe od przednich, zwężające się ku końcowi. Pokładełko krótkie i szerokie, wygięte niemal pod kątem prostym. Oczy dwubarwne, zwykle czerwone w górnej części. Bardzo dobrze lata.

p.falcata

Polana Polichno 12.08.2018

Młynek 20.07.2010

Łódź – Młynek 20.07.2010

Widzew 06.08.2010 Oczy dwubarwne, w górnej części czerwone

Łódź – Widzew 06.08.2010 Oczy dwubarwne, w górnej części czerwone

Widzew 06.08.2010 Przystanek na wrotyczu dzielił z Calamia tridens

Łódź – Widzew 06.08.2010 Przystanek na wrotyczu dzielił z Calamia tridens

  1. Status. Niegdyś rzadki, obecnie pospolity i bardzo liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Głównie ciepłe stanowiska porośnięte krzewami i niskimi drzewami, zwłaszcza murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 12-18 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Ponidzie, zachodniopomorskie, podlaskie
  6. Pokarm. Młode pędy roślinne i owoce
  7. Podobne. Pasikoniki z rodzaju Tettigonia są masywniejsze, o jednobarwnych oczach, a samice mają proste pokładełko
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Potapowicz Magdalena Jędro avidal
  9. Rozmieszczenie
Modlica 06.08.2013 Nimfa

Modlica 06.08.2013 Nimfa

Słupsk 08.09.2021 ♀ Fot. Magdalena Jędro

Puszcza Augustowska 11.08.2013 Fot. Jarosław Potapowicz

Widzew 04.09.2014

Łódź – Widzew 04.09.2014


avidal

2 thoughts on “Phaneroptera falcata – Długoskrzydlak sierposz

Leave a Reply