Barbitistes serricauda – Opaślik nadrzewny

Tettigonidae – Pasikonikowate
Ciało zielone, żółtozielone lub brązowe z ciemnymi, niekiedy bardzo rozległymi plamami. Przedplecze delikatnie, siodełkowato wygięte. Wzdłuż boków tarczki szyjnej przebiegają żółte smugi. Pokrywy i skrzydła silnie zredukowane, łuskowate – u samic zielone lub brązowe, u samców rdzawobrązowe. Pokładełko na szczycie wygięte ku górze, obustronnie ząbkowane. Przydatki odwłokowe samca czerwone, wygięte w kształcie litery „S”, zwężające się równomiernie.

Austria 14.06.2009 ♀ Fot. gernotkunz

Austria 14.06.2009 ♀ Fot. gernotkunz

Szwajcaria 02.07.2017 ♂ Fot. Paolo Mazzei

Austria – Kötschach-Mauthen 14.06.2009 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji – być może nieliczne populacje zostaną odnalezione na południu kraju
  2. Biotop. Skraje lasów, lasostepy; imagines przebywają wśród gałęzi drzew i krzewów, larwy w warstwie runa
  3. Wymiary. Długość ciała 15-20 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Austria, Szwajcaria. W Polsce póki co nie odnaleziony – historyczne rekordy wynikają zapewne z błędnej identyfikacji
  6. Pokarm. Liście roślin o zdrewniałych pędach – w tym malin i leszczyn
  7. Podobne. Barbitistes constrictus różni się wielkością pokładełka u samic, kształtem przysadek odwłokowych u samców (nie zwężają się równomiernie) oraz szerszą głową. Podobne są też gatunki z rodzaju Isophya i Leptophyes
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Paolo Mazzei

avidal

Leave a Reply