Metrioptera brachyptera – Podłatczyn zielonoplamek

Tettigonidae – Pasikonikowate
Ciemno ubarwiony, brązowy do niemal czarnego z częściowo zielonymi skrzydłami i zieloną zwykle tarczką szyjną. Tylne boki przedplecza wąsko, jasno obwiedzione. Zwykle obserwuje się formy o skróconych skrzydłach, osobniki długoskrzydłe należą do rzadkości.

Wrzosiec 20.08.2011 Fot. Ryszard Orzechowski

Wrzosiec 20.08.2011 ♂ Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Wilgotne, ale i suche, trawiaste łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 12-18 mm. Pokładełko 8-10 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Roślinożerca wzbogacający dietę bezkręgowcami
  7. Podobne. U liczniejszego Roeseliana roeselii boki przedplecza są obwiedzione szerzej, także na przedniej krawędzi. U Bicolorana bicolor boki przedplecza pozbawione są wyraźnego obramowania
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Ryszard Orzechowski
  9. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply