Acrometopa servillea – Długoskrzydlak pomarszczony

Tettigonidae – Pasikonikowate
Ubarwienie ciała zielone – u samicy często z niebieskim, a u samca z żółtym odcieniem. Na bokach głowy i przedplecza wąska, jasnożółta smuga. Skrzydła samca długie, zwłaszcza tylne; skrzydła samicy nieco krótsze, mimo to zakrywają pokładełko, które jest ząbkowane na bokach. U samca w części nasadowej brązowa plama. Tylne nogi uderzająco długie – cecha diagnostyczna rodzaju. Czułki długie, słomkowożółte. Wyróżnia się trzy podgatunki.

Chorwacja – Vir 12.08.2018 ♀ Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Półwysep Bałkański i Półwysep Apeniński
  2. Biotop. Suche, zakrzewione łąki, polany i ugory; imagines przebywają na krzewach lub na wysokich roślinach zielnych
  3. Wymiary. Długość ciała samca 21-24 mm, samicy 29-31 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Owady oraz soczyste części roślin
  7. Podobne. Na południu Europy występują dwa inne gatunki z rodzaju, które jednak zasiedlają Grecję (A.syriaca i A.cretensis). Podobne są także gatunki z rodzaju Phaneroptera
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

avidal

Leave a Reply