Leptophyes punctatissima – Wątlik brzoskwiniowy

Tettigonidae – Pasikonikowate
Znany także jako wątlik kropkowany i wątlik charłaj. Nielotny, zielony prostoskrzydły długoczułkowy. Na wierzchniej stronie odwłoka samca czerwonawobrązowa, podłużna smuga; przedplecze samca – a w mniejszym stopniu i samicy –  z akcentami w tym samym kolorze. Na bokach ciała brak białych pasów. Czułki 4-krotnie dłuższe od reszty ciała. Skrzydła silnie zredukowane. Pokładełko masywne, szablaste, ponad dwukrotnie dłuższe od przedplecza, w jednej trzeciej subtelnie ząbkowane.

L.punctatissima

Okolice Poznania 25.07.2018 ♀ Fot. Krzysztof Stobrawa

Chociszewo 14.07.2018 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Kutno 20.09.2019 ♀ Fot. Aneta Itczak

Leptophyes

Okolice Poznania 25.07.2018 ♀ Fot. Krzysztof Stobrawa

  1. Liczebność. Rzadki, lokalny
  2. Biotop. W Polsce wydaje się zdecydowanie preferować tereny zielone w obszarach zurbanizowanych; gatunek termofilny (w miastach temperatura jest średnio wyższa, niż w naturalnych biotopach)
  3. Wymiary. Samica 12-17 mm. Samiec 10-14 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik, nimfy od maja
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie, łódzkie, lubuskie. Wykazywany również z pobrzeża Bałtyku i z Dolnego Śląska
  6. Pokarm. Części roślin, w tym kwiaty oraz pyłek; chętnie żeruje na różach, malinach, koniczynach i mniszkach. Larwy roślinożerne i melitofagiczne
  7. Podobne. U wątlika prążkowanego Leptophyes albovittata na bokach ciała widoczne są białe pasy; pokładełko u samic jest tylko nieznacznie dłuższe od przedplecza
  8. Uwagi. Samica składa jaja zwykle w zagłębieniach kory na pniach drzew
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera Aneta Itczak Krzysztof Stobrawa
  10. Rozmieszczenie

avidal

Leave a Reply