Meconema meridionale – Nadrzewek południowy

Tettigonidae – Pasikonikowate
Ciało stosunkowo delikatne, jasnozielone. Przez grzbietową część tułowia przebiega wąska żółta linia z dwoma brązowymi plamkami przy podstawie skrzydeł. Skrzydła silnie zredukowane, szczątkowe. Czułki bardzo długie, nawet 4-krotnie dłuższe od ciała. Pokładełko o szablowatym kształcie.

Warszawa 25.08.2021 ♀ Fot. Paweł Głowacki

Warszawa 25.08.2021 ♀ Fot. Paweł Głowacki

Kutno 11.11.2014 ♂ Fot. Aneta Itczak

M.meridionale

Kraków 31.08.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Rzadki, choć wydaje się być w ekspansji. Pierwsze stwierdzenie w Polsce z 2013 roku
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, zadrzewienia śródpolne, tereny ruderalne. Zwykle przesiaduje na drzewach, ale często można go spotkać na murkach, ścianach i elewacjach, na które przylatuje zwabiony przez światło
  3. Wymiary. Długość ciała 11-19 mm. Pokładełko do 7.5 mm. Przysadki odwłokowe do 4 mm
  4. Aktywność. Sierpień – listopad; pojedyncze samice można zaobserwować nawet podczas ciepłych dni grudniowych. Aktywny głównie nocą
  5. Lokalizacja. Małopolskie, łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce o miękkim ciele, w tym larwy owadów i mszyce – bardzo chętnie poluje na Cameraria ohridella
  7. Podobne. Najłatwiej pomylić go z nimfami pospolitego Meconema thalassinum; imagines różnią się długimi skrzydłami oraz nieco dłuższym pokładełkiem (samice) i krótszymi przysadkami odwłokowymi (samce)
  8. Rozmieszczenie
  9. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki Aneta Itczak Maks Syratt

avidal

Leave a Reply