Ephippiger discoidalis – Siodlarka dalmacka

Tettigonidae – Pasikonikowate
Ubarwienie podstawowe zielone. Głowa z czerwoną lub żółtą plama na potylicy. Tylna część przedplecza silnie wyniesiona. Skrzydła szczątkowe, czarne z białożółtą plamą wierzchołkową. Tułów z żółtawymi i czarnymi plamkami. Nielotna.

Chorwacja 23.07.2010 ♀ Fot. gernotkunz

Chorwacja 23.07.2011 ♂ Fot. gernotkunz

Chorwacja 23.07.2011 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Bałkany – głównie pas wzdłuż wybrzeży Adriatyku od Słowenii i Włoch po Albanię. Na ogół pospolita i liczna
  2. Biotop. Zakrzewione lub pokryte wysoką roślinnością zielną suche tereny otwarte oraz pastwiska
  3. Wymiary. Długość ciała 20-34 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Poluje na bezkręgowce o miękkim ciele, ale równie chętnie pobiera pokarm roślinny
  7. Podobne. Dzięki charakterystycznie ubarwionej głowie oraz częściowo czarnym skrzydłom łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply