Pterolepis germanica

Tettigonidae – Pasikonikowate
Umieszczany również w rodzaju Rhacocleis. Ubarwienie ciałą brązowe. Skrzydła silnie zredukowane – u samca wystaja na 1-2 mm poza tarczkę szyjną, u samicy są niedostrzegalne. Pokładełko nieco krósze od reszty ciała, bardzo słabo, łukowato wygięte. Czułki dłuższe od reszty ciała.

Francja – Port Grimaud 15.07.2015 ♀ Fot. Marek R.Swadzba

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południową Europę od południowej francji, przez Włochy i Austrię po Półwysep Bałkańki i zachodnie wybrzeża Morza Czarnego
  2. Biotop. Suche skraje lasów, zakrzewione murawy kserotermiczne, lasostepy; chętnie przebywa na ciernistych krzewach
  3. Wymiary. Długość ciała 14-25 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, których (w tym bardzo podobny, endemiczny dla południowej Francji Pterolepis poneli), których rozróżnienie na podsatwie fotografii terenowych jest bardzo trudne – ich zasięgi są zwyjkle mniejsze, bardziej lokalne, a one same słabiej poznane. Na zdjęciu może się znajdować któryś z tych gatunkow
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

avidal

Leave a Reply