Ceutorhynchus pallidactylus – Chowacz czterozębny

Curculionidae – Ryjkowcowate
Poprzednio pod nazwą Ceutorhynchus quadridens (quadridens znaczy właśnie czterozębny). Ryjek długi, silnie zakrzywiony do dołu. Ciało czarne, gęsto pokryte odstającymi włoskami. Czułki i płaty oczne czerwone lub czerwono-brunatne. Wierzchołki goleni i stopy żółtoczerwone. Pokrywy poza tarczką z plamą z jasnych lub brunatnoszarych łusek. Przedplecze z wydatnymi guzkami, silnie podniesione na przodzie.

Warszawa – Ursynów 04.04.2017 Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa – Ursynów 04.04.2017 Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa – Ursynów 02.04.2017 Fot. Marek W.Kozłowski

 1. Status. Pospolity, liczny
 2. Siedlisko. Pola, pastwiska, przydroża, łąki, ugory, polany, ogrody, tereny ruderalne, pobrzeża wód
 3. Wymiary. Długość ciała 2.3-3 mm
 4. Aktywność. Marzec – lipiec/sierpień oraz wrzesień/październik – w okresie jesiennym świeżo wypoczwarczone imagines poszukują zimowych kryjówek
 5. Lokalizacja. Mazowieckie
 6. Pokarm. Liście wielu gatunków roślin z rodziny krzyżowych (kapustowatych); larwy żerują w łodygach i ogonkach liściowych
 7. Podobne. Jeden z łatwiejszych do rozpoznania gatunków z rodzaju
 8. Uwagi. Samce eksploatują zachowania macierzyńskie samic. Wyszukują na roślinie samice wygryzające kanały jajowe. Ustawiają się do nich en face i cierpliwie wyczekują na moment kiedy samica odwróci się w celu złożenia jaj w wygryziony kanał. Wtedy, wykorzystując następujące po wykonaniu obrotu przez samice rozwarcie pygidium, napadają na nie i wymuszają odbycie kopulacji
  Można to zobaczyć na materiale:
  https://www.youtube.com/watch?v=trjOeCrBwUc&ab_channel=MULTICO2009
 9. Uwagi 2. Autor obserwacji Marek W.Kozłowski który także udzielił wydatnej pomocy przy opisie gatunku
 10. C.pallidactylus w bazie BioMap

Warszawa – Ursynów 07.04.2017 Samiec czyhający na obrót samicy i próbę złożenia jaja Fot. Marek W.Kozłowski

Warszawa – Ursynów 07.04.2017 Fot. Marek W.Kozłowski


Rodzaj Ceutorhynchus - Chowacz


avidal

Leave a Reply