Margarinotus striola

Histeridae – Gnilikowate
W Polsce występuje podgatunek M.striola succicola. Ciało owalne, pękate, lśniące. Na głowie bruzdka czołowa kątowo załamana. Na pokrywach 4 całkowite bruzdki grzbietowe, 5 bruzdka ograniczona do tylnej części pokrywy. Czułki jaśniejsze od ciała, lecz buławka czułków smoliście czarna.

Rok 2010 Fot. Grzegorz Hebda

Rok 2010 Fot. Grzegorz Hebda

Rok 2010 Fot. Grzegorz Hebda

Rok 2010 Fot. Grzegorz Hebda

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop.  Lasy, parki, ogrody, tereny ruderalne; często znajdowany w nawozie i butwiejącej roślinności, pod padliną, na wyciekach soku
  3. Wymiary. Długość ciała 4-7 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne; najchętniej poluja na larwy muchówek
  7. Podobne. Inne gniliki o czarnych pokrywach z rodzajów Hister i Margarinotus różnią się min. liczbą bruzdek na pokrywach, dodatkowym fragmentem 5 bruzdki u nasady pokrywy, czy też barwą czułków. Gatunek bardzo trudny do identyfikacji na podstawie fotografii terenowych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Hebda
  9. M.striola w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply