Histeridae – Gnilikowate

Większość gatunków masywna, owalna, o wypukłych pokrywach; tylko gatunki podkorowe płaskie. Ubarwione czarno, lub brązowo, czasem z czerwonymi plamami na pokrywach. Często znajdowane w odchodach i na padlinie, gdzie polują na larwy owadów i gdzie się rozmnażają.
W Polsce niecałe 100 gatunków, z których większość trudno oznaczyć.

Dendrophilus punctatus
Hister helluo – Gnilik
Widzew 29.06.2010 Hololepta plana – Skrócik
Margarinotus bipustulatus
Margarinotus brunneus – Gnilik czarny
Widzew 25.04.2011 Margarinotus purpurascens
Rok 2010 Fot. Grzegorz Hebda Margarinotus striola
Paromalus parallelepipedus
Platysoma lineare – Pełcik
Saprinus semistriatus – Pruśnica

Leave a Reply