Histeridae – Gnilikowate

Większość gatunków masywna, owalna, o wypukłych pokrywach; tylko gatunki podkorowe płaskie. Ubarwione czarno lub brązowo, czasem z czerwonymi plamami na pokrywach. Często znajdowane w odchodach i na padlinie, gdzie polują na larwy owadów i gdzie się rozmnażają.
W Polsce niecałe 100 gatunków, z których większość trudno oznaczyć.

Leave a Reply