Platylomalus complanatus

Histeridae – Gnilikowate
Ciało silnie grzbietobrzusznie spłaszczone, czarne z kasztanowobrunatnym odcieniem. Przedplecze gładkie, prostokątne, o szerokości większej od długości; tylne kąty zaokrąglone. Pokrywy drobno, lecz gęsto i wyraźnie punktowane. Nogi i czułki rdzawobrunatne.

Lublin – Las Dąbrowa 24.05.2022 Fot. capricornus

Lublin – Las Dąbrowa 24.05.2022 Fot. capricornus

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany VU
  2. Biotop. Lasy; gatunek podkorowy
  3. Wymiary. Długość ciała 2.3-2.9 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy , jako typowi komensale regularnie korzystają z resztek pożywienia gospodarzy gniazd i nor, które zasiedlają. Poza tym aktywnie polują na drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Silnie spłaszczone ciało ma także wyraźnie większy (6-9 mm) skrócik Hololepta plana (m.in. odmienny kształt pokryw i słabsze ich punktowanie, ciemniejsze nogi i czułki)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – capricornus
  9. P.complanatus w bazie Biomap

Lublin – Las Dąbrowa 24.05.2022 Fot. capricornus


avidal

6 thoughts on “Platylomalus complanatus

  1. Dziś spotkałem go w kolonii skrócików pod pniem topoli w parku Kępa Potocka w Warszawie. Wyglądał faktycznie trochę jak miniaturka skrócika:)

Leave a Reply