Carcinops pumilio

Histeridae – Gnilikowate
Głowa, przedplecze i pokrywy czarne, rzadziej kasztanowobrązowe. Przedplecze delikatnie i płytko punktowane, pozbawione bruzdek poza słabo zaznaczoną bruzdką brzeżną. Pokrywy intensywniej punktowane w tylnej części, wyraźnie bruzdkowane; bruzdka piąta łączy się z bruzdką przyszwową w części nasadowej pokryw. Czułki kasztanowobrązowe do brunatnych z zauważalnie jaśniejszą, pomarańczową buławką.

Austria – Leibnitz 20.07.2014 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Zarówno lasy jak i tereny otwarte, w tym ruderalne i synantropijne. Znajdowany w ptasich gniazdach, w kompostownikach, na padlinie i ekskrementach, a także przy koloniach nietoperzy, gdzie penetrują pokłady guana
  3. Wymiary. Długość ciała 1.6-2.7 mm
  4. Aktywność. Imagines można spotkać przez cały rok; liczebność zależy od liczebności kornika
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne, chętnie polują na larwy muchówek
  7. Podobne. Niektóre inne gnilikowate
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.pumilio w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply