Platysoma lineare – Pełcik bruzdkowany

Histeridae – Gnilikowate
Poprzednio w rodzaju Cylister zdegradowanego obecnie do rangi podrodzaju. Ciało wyraźnie spłaszczone, w zarysie cylindryczne. Głowa, przedplecze i pokrywy czarne, lśniące. Na każdej z pokryw 4 kompletne bruzdki grzbietowe; 2 bruzdki wewnętrzne niekompletne, zauważalnie skrócone. Nogi i czułki rdzawo-brunatne.

Rogów 21.06.2021 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Status. Pospolity – najliczniejszy gatunek z rodzaju
  2. Siedlisko. Lasy; gatunek podkorowy znajdowany najczęściej na drzewach iglastych oraz na topolach
  3. Wymiary. Długość ciała 3.2-4 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie; złowiony do pułapki feromonowej na korniki i przekraski
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. U Platysoma oblongus na każdej z pokryw występują tylko 3 kompletne bruzdki. Platysoma elongatus i Platysoma angustatus są wyraźnie mniejsze (poniżej 3 mm) i rzadsze. Kolejne dwa krajowe gatunki z rodzaju znacznie różnią się bardziej krępą budową ciała i trzema tylko bruzdkami na każdej z pokryw (Platysoma compressum i Platysoma deplanatum)
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski
  9. P.lineare w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply