Platysoma compressum – Pełcik spłaszczony

Histeridae – Gnilikowate
Ciało wyraźnie spłaszczone, w zarysie cylindryczne. Głowa, przedplecze i pokrywy czarne, lśniące. Na każdej z pokryw 3 kompletne bruzdki grzbietowe; 4 bruzdka niekompletna, nie osiąga połowy długości pozostałych bruzdek. Nogi i czułki rdzawobrunatne.

Austria – Graz 23.03.2014 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Lasy; gatunek podkorowy znajdowany najczęściej na drzewach liściastych
  3. Wymiary. Długość ciała 3-3.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. U Platysoma oblongus na każdej z pokryw występuje nie jedna, a dwie niekompletne bruzdki. U Platysoma deplanatum i pospolitego Platysoma lineare na każdej z pokryw obecne są 4 kompletne bruzdki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. P.compressum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply