Psectrotanypus varius

Chironomidae – Ochotkowate
Ciało z przewagą barw brunatnej i żółtej. Tułów wysklepiony, „garbaty”. Skrzydło z deseniem charakterystycznym dla gatunku – w połowie długości skrzydła i w jego części wierzchołkowej występują rozległe, ciemne, kleksowate plamy o bardzo głęboko powcinanych brzegach. Odwłok samca znacznie smuklejszy od odwłoka samicy i dłuższy – wystający poza skrzydła.

♀ Warszawa-Las Natoliński 19.05.2021 Fot. Marek W. Kozłowski

♂ Kanie k. Pruszkowa, do ekranu.  19.05.2023 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Brzegi zbiorników wodnych, zwłaszcza stawy; nie unika nawet silnie zanieczyszczonych wód
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nie wiem, czy imagines pobierają pokarm. Larwy rozwijają się w wodzie, są drapieżne
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny – inne gatunki z rodzaju bywają podobne, ale w Polsce nie występują
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski

avidal

Leave a Reply