Chironomidae – Ochotkowate

Najczęściej jasnozielone, brązowe, lub szare muchówki o małych i średnich rozmiarach (1-9 mm). Czułki samców pierzaste, czułki samic nitkowate, owłosione. Większość gatunków rozwija się w wodzie, niektóre w wilgotnej glebie. Imagines na ogół nie pobierają pokarmu (aparat gębowy uwsteczniony), lub żywią się nektarem i spadzią (krótki aparat gębowy). Larwy odżywiają się glonami, martwą materia organiczną, lub fragmentami roślin; niektóre gatunki są drapieżne, lub sporadycznie pasożytnicze.
W Polsce około 500 gatunków, które zwykle rozróżniają tylko specjaliści z okazem do dyspozycji.

Leave a Reply