Macropelopia nebulosa – Ochotnica jeziorowa*

Chironomidae – Ochotkowate
Ciało szaroczarne. Tułów wysklepiony z szarawymi, podłużnymi pasami na śródpleczu. Nogi cienkie, wydłużone; uda żółtobrązowe, golenie i stopy szarawe. Czułki samicy nitkowate, czułki samca pierzaste. Skrzydła z ciemnymi plamkami przy niektórych żyłkach i jasnymi, mlecznymi okienkami wzdłuż krawędzi kostalnej; użyłkowanie charakterystyczne dla podrodziny Tanypodinae

Kraków 09.04.2020 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

Macropel.nebulosa

Kraków 12.04.2019 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Szeroko rozpowszechniona i liczna
  2. Biotop. Brzegi zbiorników wodnych, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 4-7 mm. Larwy dorastają do 12 mm
  4. Aktywność. Zapewne od wiosny do późnego lata
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Nie wiem, czy imagines pobierają pokarm. Larwy rozwijają się w wodzie, przypuszczam że odżywiają się glonami i fragmentami roślin, bądź martwą materią organiczną
  7. Podobne. Przede wszystkim pozostałe gatunki z grupy gatunkowej nebulosaMacropelopia rosaroi, Macropelopia fehlmanni i Macropelopia paranebulosa. Samice tych gatunków są nierozróżnialne, samce i stadia preimaginalne wymagają oceny specjalisty
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Tony Irwin (jako gatunek najbardziej prawdopodobny)
  10. *-proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

avidal

Leave a Reply