Metriocnemus spp.

Chironomidae – Ochotkowate
Ciało delikatne, czarne lub żółtoczarne. Tułów lekko wypukły. Czułki samców silnie pierzaste, czułki samic z długimi włoskami. Skrzydła przezroczyste lub w różnym stopniu przyciemnione. W Polsce 14 gatunków, zwykle niemożliwych do rozróżnienia na fotografiach terenowych.

Łuków 07.04.2018 ♀ Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Przynajmniej niektóre gatunki liczne
  2. Biotop. Brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Zapewne od wiosny do późnego lata
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nie wiem, czy imagines pobierają pokarm. Larwy rozwijają się w wodzie – przypuszczam, że odżywiają się glonami i fragmentami roślin, bądź martwą materią organiczną
  7. Podobne. Inne rodzaje z podrodziny Orthocladiinae – nawet oznaczenie do poziomu rodzaju zalicza się do bardzo trudnych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Tony Irwin – jako rodzaj najbardziej prawdopodobny

avidal

Leave a Reply