Megaspilidae

Słabo poznana rodzina małych błonkówek, zawierająca 13 rodzajów w dwóch podrodzinach. Sporo z nich żyje w glebie lub ściółce i są bezskrzydłe. Różnice z blisko spokrewnioną rodziną Ceraphronidae to wyraźniejsze zwężenie tułowia, duża półokrągła pterostigma i trzy wgłębienia na mesoscutum. Skrzydła mają charakterystyczne, bardzo zredukowane użyłkowanie: żyłka biegnąca od pterostigmy do apikalnej części skrzydła jest mocno pogrubiona na około połowie długości. Obecna jest również żyłka kostalna. Środkowe golenie z dwiema ostrogami.

Większość gatunków jest prawdopodobnie parazoidami pluskwiaków z podrzędu Sternorrhyncha (zawierające m.in. mszyce), a niektóre to hiperparazoidy.

Lagynodes sp. Warszawa 24.09.2022 Fot. Sylvester Kociniak


Sylvester Kociniak

Leave a Reply