Tipula luna

Tipulidae – Koziułkowate
Należy do podrodzaju Acutipula. Głowa szara. Tułów szary z czterema ciemnymi pasami. Odwłok szary z ciemnym pasem biegnącym przez środek tergitów. Uda pomarańczowo-czane; ciemniejsze w części apikalnej. Skrzydła przezroczyste z ciemnymi żyłkami i białoszarawą plamką biegnącą w poprzek skrzydła.

Poznań 09.05.2010 ♂ Fot. Andrzej Hańca

Poznań 09.05.2010 ♂ Fot. Andrzej Hańca

Poznań 09.05.2010 ♂ Fot. Andrzej Hańca

Młynek 20.05.2014 Samica

Łódź – Dolina Olechówki 20.05.2014 ♀

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Ściśle związana z terenami wilgotnymi; podmokłe łąki, mokradła, brzegi rzek, strumieni i jezior, olsy
  3. Wymiary. Długość skrzydła 18-20 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, wielkopolskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Niektóre gatunki z podrodzaju Yamatotipula, które mają jasny pas biegnący przez środek tergitów
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Hańca avidal
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Andrzej Hańca (♂) i Maksymilian Syratt (♀)

Poznań 09.05.2010 ♂ Fot. Andrzej Hańca


Maks Syratt

Leave a Reply