Synaptus filiformis – Rozstopek kędzierzawy

Elateridae – Sprężykowate
Ciało masywne, wydłużone, czerwono-brązowe lub czarne, pokryte gęstymi, kędzierzawymi, szaro-białymi włoskami – zwłaszcza na przedpleczu i w tylnej części pokryw. Włoski na środku przedplecza ułożone niemal poprzecznie. Przedplecze o tylnych kątach wyprofilowanych w ostre i długie wyrostki. Pokrywy relatywnie długie i wąskie, o silnie zwężonych wierzchołkach. Nogi i czułki czerwono-brązowe; 3 człon stóp płatowato zgrubiały – istotna cecha diagnostyczna rodzaju.

Toskania – Prato 19.05.2021 Fot. Marco Huang

  1. Status. Rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Doliny rzeczne, podmokłe łąki. Chętnie przesiaduje na roślinności nadwodnej
  3. Wymiary. Długość ciała 9-12 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy rozwijają się w wilgotnej glebie – są drapieżne
  7. Podobne. Od innych sprężykowatych można go odróżnić po długości i kierunku owłosienia oraz zgrubiałym trzecim członom stóp – jedyny krajowy reprezentant rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marco Huang
  9. S.filiformis w bazie BioMap

avidal