Elateridae – Sprężykowate

Chrząszcze o podłużnym , zwartym ciele. Tylne krawędzie dobrze rozwiniętego przedplecza ostre, zakończone mniej lub bardziej wydłużającymi się ku tyłowi  wyrostkami. Zagrożone potrafią wyskakiwać w gorę w przypadkowym kierunku, lądując z dala od niebezpieczeństwa. Towarzyszy temu specyficzne kliknięcie. Najlepsze odskakują z przyspieszeniem 300 razy większym od przyciągania ziemskiego. Większość gatunków zasiedla lasy. Larwy mogą być drapieżne.

W Polsce żyje około 130 gatunków z ponad 50 rodzajów.


Elateridae - Świat

Leave a Reply