Agriotes sputator – Osiewnik skibowiec

Elateridae – Sprężykowate
Ciało smukłe, brązowe, pokryte krókimi, szarawymi włoskami. Przednia krawędź przedplecza i jego tylne kąty rudo-brązowe; tylne kąty przedplecza wyprofilowane w długie, ostre wyrostki. Nogi i czułki żółto-brązowe do czerwono-brązowych; czułki tak długie jak głowa i przedplecze łącznie.

Niemcy – Hürth 19.04.2019 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. Pospolity, lecz rzadko obserwowany z uwagi na skryty tryb życia. W Polsce na całym obszarze
  2. Siedlisko. Łąki, pola uprawne, pastwiska, zarośla, skraje lasów, baldachowiska; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Marzec – czerwiec
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Trawy, pyłek- chętnie z kwiatów z rodziny selerowatych. Larwy żerują na podziemnych częściach traw (w tym zbóż) i roślin zielnych
  7. Podobne. Liczne inne sprężykowate; rude zabarwienie przedniej krawędzi przedplecza ułatwia rozpoznanie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. A. sputator w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply