Cidnopus aeruginosus

Elateridae – Sprężykowate
Smukły sprężyk o jednolitym ubarwieniu. Przednia część przedplecza wyraźnie węższa od części tylnej. Człony czułków 2 i 3 o długości przekraczającej szerokość.

ŁOB 29.04.2011

ŁOB 29.04.2011

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, parki, ogrody, zadrzewienia, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzki Ogród Botaniczny. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Liście i płatki kwiatów. Larwy żerują na korzeniach roślin zielnych i traw
  7. Podobne. Liczne inne sprężykowate, bardzo trudne do odróżnienia; identyfikacja wymaga opatrzenia ( istotny min. kształt przedplecza )
  8. Uwagi. Oznaczenie Paweł Lipski
  9. C.aeruginosus w bazie BioMap

Dodaj komentarz