Cidnopus aeruginosus

Elateridae – Sprężykowate
Smukły sprężyk o jednolitym ubarwieniu. Przednia część przedplecza wyraźnie węższa od części tylnej; przedplecze zwykle z gęstym, jasnym owłosieniem. Człony czułków 2 i 3 o długości przekraczającej szerokość.

Warszawa – Las Natoliński 26.05.2022 Fot. prof. Marek W.Kozłowski

ŁOB 29.04.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 29.04.2011

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, parki, ogrody, zadrzewienia, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Liście i płatki kwiatów. Larwy żerują na korzeniach roślin zielnych i traw
  7. Podobne. Liczne inne sprężykowate, bardzo trudne do odróżnienia; identyfikacja wymaga opatrzenia (istotny m.in. kształt przedplecza)
  8. Uwagi. Oznaczenie osobnika z Łodzi Paweł Lipski
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
  10. C.aeruginosus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply