Ampedus spp. – Sprężyki

Elateridae – Sprężykowate
Głowa, przedplecze i spód ciała czarne. Pokrywy całkowicie czerwone, lub pomarańczowoczerwone. Szew pokryw w barwie pokryw. Poszczególne gatunki o czerwonych pokrywach bardzo do siebie podobne, nie praktykuje się ich identyfikacji na podstawie fotografii terenowych.

Rezerwat Struga Dobieszkowska 12.04.2014

Rezerwat Struga Dobieszkowska 12.04.2014

Las wiączyński 24.04.2014

Las wiączyński 24.04.2014

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite – np. Ampedus pomorum (zwykle o rozjaśnionej nasadzie pokryw), czy sprężyk sosnowy Ampedus sanguineus
  2. Biotop. Lasy. Sporadycznie parki, ogrody, zadrzewienia
  3. Wymiary. Długość ciała 8-17.5 mm
  4. Aktywność. Zwykle od końca marca do lipca
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Do znalezienia w całym kraju
  6. Pokarm. Świeże liście drzew i krzewów. Larwy saproksylofagiczne i drapieżne
  7. Podobne. Forma barwna Ampedus sanguinolentus o pokrywach ze zredukowaną do czarnego szwu pokryw czarną plamą pokrywową
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – avidal
  9. A.pomorum w bazie BioMap
  10. A.sanguineus w bazie BioMap
Rezerwat Łaznów 09.04.2015 Larwa sprężyka z rodzaju Ampedus

Rezerwat Łaznów 09.04.2015 Larwa sprężyka z rodzaju Ampedus

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015

Rezerwat Łaznów 09.04.2015


Maks Syratt

2 thoughts on “Ampedus spp. – Sprężyki

Leave a Reply