Ampedus sanguinolentus

Elateridae – Sprężykowate
Głowa, czułki, nogi i przedplecze czarne. Pokrywy czerwone z czarną, rozlewającą się plamą przy szwie – plama ta może dochodzić do połowy szerokości pokryw, ale może też być ledwie zaznaczona, przybierając kształt wąskiej czarnej linii.

Łódź 10.05.2020 Fot. Barnaba

Łódź 10.05.2020 Fot. Barnaba

Łódzkie Fot. Marek Wyszomirski

Las wiączyński 07.05.2014

Las wiączyński 07.05.2014

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień- lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy są drapieżne, przebywają pod korą zbutwiałych drzew, oraz w korzeniach
  7. Podobne. Formy ze słabo zaznaczonym zaczernieniem wokół szwu pokryw można pomylić z innymi gatunkami o czerwonych pokrywach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki Marek Wyszomirski Barnaba avidal
  9. A.sanguinolentus w bazie BioMap

Warszawa – Las Bielański 17.05.2022 Fot. Paweł Głowacki


avidal

Leave a Reply