Ampedus sanguinolentus

Elateridae – Sprężykowate
Głowa, czułki, nogi i przedplecze czarne. Pokrywy czerwone z czarną, rozlewającą się plamą przy szwie – plama ta może dochodzić do połowy szerokości pokryw, ale może też być ledwie zaznaczona, przybierając kształt wąskiej czarnej linii.

Las wiączyński 07.05.2014

Las wiączyński 07.05.2014

  1. Liczebność. Pospolity, średnio liczny
  2. Biotop. Lasy, parki, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień- lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy są drapieżne, przebywają pod korą zbutwiałych drzew, oraz w korzeniach
  7. Podobne. Formy ze słabo zaznaczonym zaczernieniem wokół szwu pokryw można pomylić z innymi gatunkami o czerwonych pokrywach
  8. A.sanguinolentus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply