Hemicrepidius niger – Nieskorek czerniec

Elateridae – Sprężykowate
Głowa i przedplecze czarne, silnie owłosione. Pokrywy czarne, lub brązowe.Czułki czarne; człony czułków – począwszy od członu trzeciego – silnie, wyraźnie ząbkowane.

Bielsko-Biała 12.06.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 12.06.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Lubinicko Fot. Marek Nowacki

Lubinicko Fot. Marek Nowacki

Słowacja 2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Słowacja 2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, ugory, zarośla, łąki, doliny rzek, pola; preferuje tereny wilgotne. Imagines chętnie przesiadują na liściach i na kwiatach
  3. Wymiary. Samica 11-14.5 mm. Samiec 10-12.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Słowacja, Polska – śląskie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy (drutowce) żerują na korzeniach rozmaitych traw i roślin zielnych
  7. Podobne. U bardzo  podobnych nieskorków z rodzaju Athous człony czułków są słabiej ząbkowane. Bardzo podobny jest rzadszy drugi krajowy gatunek z rodzaju –  Hemicrepidius hirtus; rozróżnienie na podstawie fotografii terenowych bardzo trudne. Inne sprężyki różnią się m.in. stopniem owłosienia ciała i kształtem przedplecza
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki Grzegorz Gierlasiński
  9. H.niger w bazie BioMap

Lubinicko Fot. Marek Nowacki


avidal

Leave a Reply