Hemicrepidius niger – Nieskorek czerniec

Elateridae – Sprężykowate
Głowa i przedplecze czarne, silnie owłosione. Pokrywy czarne, lub brązowe.Czułki czarne; człony czułków – począwszy od członu trzeciego – silnie, wyraźnie ząbkowane.

Bielsko-Biała 12.06.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Bielsko-Biała 12.06.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Słowacja 2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Słowacja 2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, ugory, zarośla, łąki, doliny rzek, pola; preferuje tereny wilgotne. Imagines chętnie przesiadują na liściach i na kwiatach
  3. Wymiary. Samica 11-14.5 mm. Samiec 10-12.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Śląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy (drutowce) żerują na korzeniach rozmaitych traw i roślin zielnych
  7. Podobne. U bardzo  podobnych nieskorków z rodzaju Athous człony czułków są słabiej ząbkowane. Bardzo podobny jest rzadszy drugi krajowy gatunek z rodzaju –  Hemicrepidius hirtus; rozróżnienie na podstawie fotografii terenowych bardzo trudne. Inne sprężyki różnią się m.in. stopniem owłosienia ciała i kształtem przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Gierlasiński
  9. H.niger w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply