Negastrius pulchellus

Elateridae – Sprężykowate
Ciało owalne. Przedplecze czarne; boczne krawędzie przedplecza równomiernie zaokrąglone aż do tylnych kątów. Podłużne, rynienkowate bruzdy odchodzące od tylnych kątów przedplecza stosunkowo długie, sięgające co najmniej do połowy długości przedplecza. Pokrywy ze zmiennym, żółtym rysunkiem, bądź całkowicie czarne. Nogi żółte.

N.sabulicola

Rezerwat Mierzeja Sarbska 30.07.2019 Forma barwna

N.sabulicola

Rezerwat Mierzeja Sarbska 30.07.2019

N.sabulicola

Rezerwat Mierzeja Sarbska 30.07.2019 Na tym ujęciu widać, że rynienkowata bruzda na przedpleczu sięga poza połowę długości przedplecza

Negastrius

Rezerwat Mierzeja Sarbska 30.07.2019

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, lokalnie liczny
  2. Biotop. Piaszczyste brzegi rzek , piaszczyste skraje lasów sosnowych oraz wydmy śródlądowe i nadmorskie
  3. Wymiary. Długość ciała 2.7-5.5 mm; najczęściej 4-4.5 mm
  4. Aktywność. Imagines aktywne głównie w okresie od czerwca do sierpnia, ale znajdowane również wiosną, po przezimowaniu
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. W Polsce i  w Europie występują jeszcze dwa gatunki z rodzaju, bardzo trudne do odróżnienia; z uwagi na zmienność osobniczą deseń na pokrywach nie może być traktowany jako cecha determinacyjną. U Negastrius pulchellus boczne krawędzie przedplecza są równomiernie zaokrąglone; pozbawione delikatnego wklęśnięcia przed tylnymi kątami, a podłużne, rynienkowate bruzdy odchodzące od tylnych katów przedplecza znacznie krótsze, sięgające co najwyżej do 1/3 długości przedplecza. Niegdyś nieodróżniany Negastrius arenicola jest jeszcze bardziej podobny – wklęśnięcie bocznych krawędzi przedplecza jest nieco płytsze, rynienkowata bruzda nieco krótsza, a punktowanie pokryw miejscowo grubsze. Identyfikacja na podstawie fotografii terenowych obarczona dużym prawdopodobieństwem pomyłki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. N.pulchellus w bazie BioMap
N.sabulicola

Rezerwat Mierzeja Sarbska 30.07.2019 Forma czarna

N.sabulicola

Rezerwat Mierzeja Sarbska 30.07.2019


avidal

Leave a Reply