Hypoganus inunctus

Elateridae – Sprężykowate
Ciało smukłe, o zmiennym ubarwieniu. Przedplecze na ogół czarne, drobno lecz gęsto punktowane, z wyprofilowanymi w ostre wyrostki tylnymi kątami. Scutellum czarne, o niemal prostych i równoległych bocznych krawędziach. Pokrywy wzdłużnie żeberkowane, czerwonobrązowe, brunatne lub czarne. Stopy wyraźnie jaśniejsze, niż uda i golenie.

Austria 19.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie – gatunek zanikający DD
  2. Biotop. Lasy, lasostepy, zdziczałe sady i ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 10-14 mm, samca 8.5-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na nielicznych, rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Larwy są drapieżne, rozwijają się w drewnie drzew liściastych – wymienia się m.in. dęby i grusze
  7. Podobne. Liczne inne sprężykowate
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. H.inunctus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply