Adrastus pallens

Elateridae – Sprężykowate
Ciało owalne, pokryte jasnymi, krótkimi włoskami. Przedplecze brunatno-czarne, lekko wypukłe, o tylnych kątach wyprofilowanych w ostre wyrostki. Pokrywy ochrowo-brązowe; szew pokryw na ogół przyciemniony, a barki często nieco rozjaśnione – jednak zdarzają się osobniki o równomiernie ubarwionych pokrywach. Czułki żółto-brązowe; człony 2 i 3 wydłużone, mniej więcej równej długości u obu płci – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Łódź – Dolina Olechówki 22.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 22.06.2021

  1. Status. Najliczniejszy krajowy gatunek z rodzaju – mimo to nieczęsto obserwowany
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki i polany, mokradła, brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 4.2-5.2 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień. Zimuje larwa. Imagines aktywne głównie wieczorami i wczesnym rankiem
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem. Polifagiczne larwy żerują na korzeniach traw i rozmaitych roślin zielnych, zwłaszcza z rodziny bobowatych
  7. Podobne. Pozostałych 5 krajowych gatunków z rodzaju, zwykle nierozróżnialnych na fotografiach terenowych. Adrastus rachifer jest zauważalnie mniejszy (3-4.2 mm), a 2 człon czułków jest krótszy od członu 3-ego. Adrastus montanus (3.5-4.5 mm) ma czarne pokrywy, a Adrastus axillaris (4-6 mm) brązowe, lecz nieco ciemniejsze, zaś przedplecze jest u tego gatunku bardziej płaskie. Płaskie przedplecze charakteryzuje również Adrastus limbatus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. A.pallens w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply