Stenagostus rhombeus

Elateridae – Sprężykowate
Ciało smukłe, pokryte włoskami, które na pokrywach układają się w charakterystyczny dla gatunku deseń utworzony przez ciemniejsze od tła, poprzeczne, lekko skośne, rozmyte przepaski. Przedplecze z wyprofilowanymi w ostre wyrostki tylnymi kątami.

Niemcy – Hürth 06.07.2019 Fot. Marek R. Swadzba

Niemcy – Hürth 06.07.2019 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Bardzo rzadki CR
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 15-22 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce sporadycznie obserwowany na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Imagines zjadają liście i kwiaty. Larwy są drapieżne i bardzo żarłoczne; polują na larwy chrząszczy ksylofagicznych i mycetofagicznych (penetrują huby nadrzewne)
  7. Podobne. U jeszcze większego Stenagostus rufus brak pasów z ciemnych włosków na pokrywach; gatunek ten preferuje bory sosnowe. Gatunki z rodzaju Melanotus są wyraźnie mniejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. S. rhombeus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply